It’s Time for Climate Action. Earth Week
Ein Bild eines Meeres
Ein Bild einer Wüste
Ein schöner Sternenhimmel mit Sternschnuppe und Bergen
Baumwipfel, von unten fotografiert

Nasz świat - nasza odpowiedzialność - nasza Zielona Polityka

"Zrównoważony rozwój zaspokaja potrzeby teraźniejszości bez uszczerbku dla możliwości zaspokojenia własnych potrzeb przez przyszłe pokolenia". W ten sposób "Komisja Brundtland", Światowa Komisja Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska i Rozwoju, określiła w 1987 roku, do czego wszyscy jesteśmy zobowiązani. GOLDBECK SOLAR przyjmuje tę maksymę jako podstawę Zielonej Polityki przedsiębiorstwa.

Dla GOLDBECK SOLAR zrównoważony rozwój to coś więcej.

Zapewnia równowagę między wzrostem gospodarczym, ochroną środowiska i ochroną socjalną. Jest to najważniejsza kwestia dla naszej planety, ludzkiej przyszłości i stabilności naszej gospodarki. Energie odnawialne są przyszłością rynku energetycznego. We wszystkich naszych decyzjach, produktach, usługach i działaniach staramy się przyczynić do zrównoważonego rozwoju, promować odpowiedzialne wykorzystanie zasobów, chronić środowisko regionalne i zachować różnorodność biologiczną.

Stawiamy na zrównoważony rozwój – nasza Zielona Polityka

GOLDBECK SOLAR zobowiązuje się do aktywnego wdrażania małych, ale skutecznych środków w rozwoju naszej działalności gospodarczej, aby coraz bardziej redukować negatywny wpływ na środowisko.

Nasza Polityka Ekologiczna w szczególności:

01

Aktywnie promujemy stosowanie czystych rozwiązań fotowoltaicznych oraz efektywne wykorzystanie energii na wszystkich obsługiwanych przez nas rynkach, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia zanieczyszczenia CO2.

02

W ramach łańcucha dostaw promujemy działania mające na celu rozwiązanie problemów środowiskowych. Dokładamy wszelkich starań, aby wszyscy nasi interesariusze promowali ochronę środowiska i minimalizowali procesy logistyczne w naszych działaniach sprzedaży, zakupów i zawierania umów.

03

Przestrzegamy przepisów dotyczących ochrony środowiska obowiązujących w każdym kraju i regionie, z którym współpracujemy.

04

Podnosimy świadomość naszych pracowników w zakresie zrównoważonego rozwoju i kwestii środowiskowych. Motywujemy ich poprzez szkolenia i dokształcanie do zajmowania się ochroną środowiska. Wewnętrznie promujemy zrównoważoną mobilność naszych pracowników i zmniejszamy zużycie tworzyw sztucznych.

05

Stale rozwijamy nasze produkty z myślą o efektywnym wykorzystaniu zasobów naturalnych.

06

Optymalizujemy nasze wewnętrzne procesy i technologie, aby zminimalizować i poddać recyklingowi odpady powstające w naszych codziennych działaniach.

07

Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia bezpiecznych i ergonomicznych miejsc pracy. Organizujemy również szkolenia dla naszych pracowników w zakresie wszystkich urządzeń bezpieczeństwa, z którymi mają kontakt.

08

Podsumowując, jesteśmy zobowiązani do ciągłej kontroli i poprawy postępu naszych działań w zakresie ochrony środowiska. GOLDBECK SOLAR stawia sobie w tym celu konkretne cele.

Agenda ONZ

Organizacja Narodów Zjednoczonych wyznaczyła sobie 17 celów zrównoważonego rozwoju, dzięki którym my jako społeczeństwo możemy uczynić naszą planetę miejscem wartym życia. 17 celów, z których już każdy samym w sobie jest ważnym zadaniem, a wszystkie są ze sobą powiązane.

Jako międzynarodowe przedsiębiorstwo GOLDBECK SOLAR widzi swoją odpowiedzialność w aktywnym wspieraniu realizacji tych celów. Cel numer 7, udostępnienie czystej i taniej energii dla wszystkich jest naszym głównym zadaniem

W tym celu codziennie rozwijamy nasze produkty i wspólnie z partnerami szukamy rozwiązań, które w sposób zrównoważony uczynią technologie fotowoltaiczne źródłem energii przyszłości. Ponadto promujemy rozwój i rozwiązania na drodze do osiągnięcia tych celów.

Mając świadomość tych celów, wszyscy możemy przyczynić się do osiągnięcia tych idei swoimi działaniami. GOLDBECK SOLAR chce dać tu dobry przykład.

No poverty – Ten percent of the world population lives in extreme poverty on less than US$ 1.90 a day.

No Hunger – More than 800 million people were undernourished in 2017. The aim is to end world hunger by 2030.

Health and well-being – Health is not a luxury good. Still too many children die at the youngest age. The UN wants to ensure that everyone has access to health care and medicines.

Qualitative education – Every child has the right to education. But still not everyone has access to quality education.

Equal rights – Equal opportunities for women and men must be implemented. No woman, no girl must be discriminated against.

Clean water and sanitation – Clean water is a matter of course for us. It should of course be available to everyone everywhere in the world.

Decent working conditions and economic growth – Forced labour, human trafficking and unworthy work no longer have a place in this world.

Industry, innovation and infrastructure – In order for sustainability to work, we need a sustainable infrastructure and industrialisation and must rely on innovation.

Affordable and clean energy – Our core mission. By 2030, renewables are expected to play a key role in the global energy mix.

Remedy injustice – Inequalities in terms of gender, age, physical limitations or income should be reduced.

Sustainable cities and municipalities – A strong development only works with strong cities and communities where it is filled with life.

A sense of responsibility in consumption and production – By 2030, sustainable management and resource use should be implemented and food waste should be at least halved worldwide.

Climate protection – With the Paris Climate Convention, 175 states have agreed on a course of action. These climate targets must now be achieved.

Aquatic life – Our seas and coastal ecosystems must be sustainably protected and pollution combated.

Life in the country – Ecosystems should be protected and preserved, the loss of biodiversity stopped.

Peace, justice and strong institutions – Peaceful coexistence is still not possible in many parts of the world. The UN is working to make it possible.

Partnerships – None of us can achieve these goals alone. This can only be achieved together, with strong partnerships - both nationally and internationally.


Nie mów, działaj.

Każdy może mówić o ochronie środowiska i naszej odpowiedzialności za planetę. Ale GOLDBECK SOLAR działa.

Zajmujemy się energią odnawialną. Stoimy za energią słoneczną, systemami fotowoltaicznymi, które umożliwiają naszym klientom trwałe zaspokojenie ich potrzeb energetycznych. W skrócie zielono i czysto. W ten sposób aktywnie przyczyniamy się do redukcji CO2 na rynkach, na których działamy.

Zwracamy też uwagę na to, jak wykorzystujemy nasze zasoby w codziennej działalności. Z tego powodu przekształcamy naszą flotę na elektryczną. Nasi pracownicy mają dostęp do samochodów elektrycznych nie tylko do codziennej pracy.

Certyfikat ochrony ClimatePartner Foundation GmbH

Przyczyniamy się do ochrony klimatu nie tylko poprzez nasze produkty. W GOLDBECK SOLAR każdy pracownik stara się, aby nasz ślad ekologiczny był jak najmniejszy. Dzięki wspieraniu zalesiania w Niemczech zrównoważyliśmy w 2020 roku nie mniej niż 519 ton CO2.

Certyfikat pracodawca przyjazny rowerzystom

Zertifikat Fahrradfreundlicher Arbeitgeber ADFC

Dzięki współpracy z firmą JobRad wynajmujemy e-rowery dla wszystkich chętnych pracowników. Można z nich korzystać zarówno w celach służbowych, jak i prywatnych. Miesięczne raty za rower są potrącane bezpośrednio z wynagrodzenia, co oznacza, że nasi pracownicy oszczędzają pieniądze, które hipotetycznie mogliby wydać na akcesoria rowerowe. Ponadto uczestniczymy wraz z naszymi pracownikami w akcjach takich jak „Stadtradeln” (miejska jazda na rowerze).

Nasze zaangażowanie zostało certyfikowane przez Certified Bicycle-Friendly Employer UE i ADFC. Dobre dla środowiska i dla zdrowia naszego zespołu.

 

Witamy w GOLDBECK SOLAR

„Solar projects at their best“ – nasze wartości

Zespół GOLDBECK SOLAR

Auszeichnung: Top Company 2023 - kununu