Polityka zgodności

Przestrzeganie niniejszych wytycznych dotyczących zgodności jest obowiązkiem całej firmy, a tym samym wszystkich pracowników i naszych partnerów biznesowych.

Od momentu założenia firmy w 2001 roku wyznajemy wspólne wartości. Są one podstawą do podejmowania decyzji. Nasze filary to zaufanie, orientacja na klienta, inteligencja, profesjonalizm i chęć osiągnięcia sukcesu. Te pięć podstawowych wartości charakteryzuje nasze przedsiębiorstwo i sposób postępowania z naszymi klientami, partnerami handlowymi, dostawcami i pracownikami.

Wytyczna GOLDBECK SOLAR dotycząca przestrzegania przepisów zawiera specyfikacje dotyczące przestrzegania krajowych i międzynarodowych praw, reguł i etycznego zachowania. W ten sposób tworzymy fundament dla dalszej udanej współpracy i dla zrównoważonego rozwoju naszego przedsiębiorstwa. Uzupełnia ona wytyczne przedsiębiorstwa GOLDBECK SOLAR, które opisują nasz obraz, nasze cele i standardy naszego działania.

Standardy naszych działań

Ustalone regulacje są dostępnie i wiążące dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Przestrzeganie ich to również zadanie dla wszystkich pracowników naszej grupy przedsiębiorstw. Dlatego też przełożeni, oprócz pełnienia funkcji wzorcowej, mają za zadanie dopilnować, aby pracownicy w ich obszarze odpowiedzialności znali wytyczne dotyczące zgodności,byli świadomi ich istnienia oraz ich przestrzegali. Wymaga to zarówno osobistych rozmów, jak i działań organizacyjnych. Naruszenia polityki zgodności nie będą tolerowane.

Kierownictwo GOLDBECK SOLAR dba o to, aby zdefiniowane standardy były wdrażane w całej grupie przedsiębiorstw i przestrzegane przez naszych pracowników, klientów i podwykonawców.

 

Polityka zgodności

Pobierz

 

Oświadczenie w sprawie „Pracy przymusowej przy produkcji modułów słonecznych z Chin” – m.in. artykuł w Handelsblatt z 2 lipca 2021 r.

GOLDBECK SOLAR nie tylko szanuje prawa i godność swoich pracowników. Jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw w branży zobowiązaliśmy się do przestrzegania wytycznych ONZ dotyczących SDG i konsekwentnie włączyliśmy je do wytycznych dotyczących przestrzegania prawa w naszej firmie.

Oczekujemy również od naszych dostawców przestrzegania standardów społecznych i stawiamy to jako warunek współpracy. Od lat posiadamy certyfikację zgodną z wytycznymi SA8000 i stawiamy to jako warunek każdej nowej relacji z dostawcami.

Standardy również dla źródeł zaopatrzenia

Jesteśmy bardzo zaniepokojeni powiązaniami między łamaniem praw człowieka w Chinach a producentami surowców dla przemysłu solarnego, które zostały ujawnione w badaniach przeprowadzonych przez Amnesty International i Sheffield Hallam University. Wraz z naszymi producentami, ale także ze stowarzyszeniami z branży solarnej, robimy wszystko, co w naszej mocy, aby wprowadzić większą przejrzystość do łańcucha dostaw PRZED produkcją modułów.

W ten sposób wykorzystujemy wszystkie dostępne nam środki i możliwości, aby ustanowić nasze własne roszczenia i standardy w kanałach zaopatrzenia naszych dostawców – a jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo dostaw komponentów niezbędnych do rozwoju energii odnawialnych w Europie.

 

Auszeichnung: Silber Medallie Sustainability Rating 2023 Auszeichnung: Top Company 2023 - kununu