Duurzame financiering helpt de crisis te boven te komen

In haar verklaring erkent de Sustainable Finance Advisory Board de uitdagingen, maar ook de kansen die zijn ontstaan door de Corona-crisis.

Joachim Goldbeck, Managing Director van Goldbeck Solar en lid van de adviesraad ziet nu al de noodzaak van actie.

De crisis die door COVID-19 is veroorzaakt, stelt de politiek en de samenleving voor ongekende uitdagingen. De krachten en middelen die op korte en middellange termijn worden gemobiliseerd, moeten echter niet alleen de economische en sociale gevolgen van de pandemie opvangen, maar ook duurzaam zijn om de uitdagingen op lange termijn op te lossen. De Sustainable Finance Advisory Board licht dit toe in haar verklaring van april 2020.

 

Kans op meer duurzaamheid

In nauwe samenwerking met de BMWi werkt de Sustainable Finance Advisory Board aan de ontwikkeling van Duitsland tot een toonaangevende duurzame financieringslocatie. Meer specifiek is het de bedoeling om de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties te bereiken en de doelstellingen van het Klimaatverdrag van Parijs te financieren. Door de sociale beperkingen die COVID-19 oplegt en de daaruit voortvloeiende economische verliezen is er nu echter een nieuwe behoefte aan discussie.

 

“Duurzame Financiën levert een belangrijke bijdrage aan het toekomstgericht en duurzaam maken van COVID-19-gerelateerde economische stimuleringsprogramma’s”, zegt Joachim Goldbeck, Managing Director van Goldbeck Solar en lid van de Sustainable Finance Advisory Board. “Hoe moeilijk de huidige situatie ook is, het biedt een historische kans om de economie in de richting van duurzaamheid te sturen, vooral nu. De economische stimuleringspakketten moeten daarom in overeenstemming zijn met de klimaatneutraliteitdoelstellingen van de SDG’s, het klimaatakkoord van Parijs en de ambities van de Europese Unie”.

Adviesraad doet concrete voorstellen

De Adviesraad voor Duurzame Financiën ziet één manier om ervoor te zorgen dat de nieuwe start van de economie al duurzaam is, namelijk door steeds meer groene obligaties uit te geven. “Het afsluiten van groene leningen zou al helpen om dit segment in Duitsland een beslissende impuls te geven”, voegt Joachim Goldbeck toe.

 

Verder zijn de ontwikkeling en herinrichting van de noodzakelijke randvoorwaarden en de bevordering van duurzame projecten in de industrie en de infrastructuur ook van bijzonder belang. “We moeten duurzame investeringen creëren en specifiek ontwikkelingen bevorderen, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit of energieopslag”, aldus Goldbeck. Dit creëert duurzame banen en nieuwe investeringsmogelijkheden.

 

De Adviesraad voor Duurzame Financiën doet ook een concreet voorstel op het gebied van bedrijfsfinanciering. Op dit moment gaat het er vooral om insolventie te voorkomen. Desalniettemin moet ook het beleid inzake gesubsidieerde leningen in overeenstemming zijn met duurzaamheid. Joachim Goldbeck legt uit: “Bedrijven moeten zinvolle stimulansen krijgen om een duurzame oriëntatie aantrekkelijk te maken.

 

Lees de volledige verklaring

De crisis die door COVID-19 is veroorzaakt, heeft verstrekkende gevolgen. Voor de Sustainable Finance Advisory Board biedt het echter ook een historische kans om vooruitgang te boeken op het gebied van duurzaamheid en klimaatverandering. Lees hier de volledige verklaring van de adviesraad.

 

Laatste persberichten
Ein Foto von Joachim Goldbeck mit dem Statement: "Maßnahmen zum Schutz unseres Planeten müssen von nationalen und multinationalen Institutionen eingepreist werden."

BETD: Zukunftsorientiert diskutieren und die Solarbranche stärken

→ Lees meer

GOLDBECK SOLAR und ImWind errichten zwei Solarparks in Österreich

→ Lees meer

Gemeinsam mit AREA baut GOLDBECK SOLAR kommunale Solarparks in...

→ Lees meer

GOLDBECK SOLAR realisiert fünf Anlagen für Blue Elephant Energy

→ Lees meer
Alle persberichten
Auszeichnung: Top Company 2023 - kununu