It’s Time for Climate Action. Earth Week
Ein Bild eines Meeres
Ein Bild einer Wüste
Ein schöner Sternenhimmel mit Sternschnuppe und Bergen
Baumwipfel, von unten fotografiert

Onze wereld - onze verantwoordelijkheid - ons groen beleid

"Duurzame ontwikkeling voorziet in de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen". Zo heeft de "Brundtland Commissie", de Wereldcommissie voor Milieu en Ontwikkeling van de Verenigde Naties, al in 1987 gedefinieerd waar we ons allemaal voor moeten inzetten. GOLDBECK SOLAR neemt deze stelregel als uitgangspunt voor zijn Groene Beleid.

Voor GOLDBECK SOLAR is duurzaamheid meer.

Het zorgt voor een evenwicht tussen economische groei, milieubescherming en sociale bescherming. Het is de belangrijkste kwestie voor onze planeet, de toekomst van de mensheid en de stabiliteit van onze economie. Hernieuwbare energieën zijn de toekomst van de energiemarkt. In al onze beslissingen, producten, diensten en ondernemingen streven we ernaar bij te dragen aan duurzame ontwikkeling, een verantwoord gebruik van hulpbronnen te bevorderen, het regionale milieu te beschermen en de biodiversiteit te behouden.

Duurzaamheid in het middelpunt – ons Groene Beleid

GOLDBECK SOLAR zet zich in om bij de ontwikkeling van onze bedrijfsactiviteiten actief kleine maar effectieve maatregelen te nemen om de negatieve effecten op het milieu steeds verder terug te dringen.

Ons Groene Beleid concreet:

01

We bevorderen actief het gebruik van schone fotovoltaïsche energieoplossingen en het efficiënte gebruik van energie in alle markten die we bedienen, en dragen zo bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot.

02

Als onderdeel van de toeleveringsketen bevorderen we activiteiten om milieuproblemen op te lossen. Wij zetten ons in om ervoor te zorgen dat al onze belanghebbenden de bescherming van het milieu bevorderen en de logistieke processen in onze verkoop-, inkoop- en contractprocessen tot een minimum beperken.

03

Wij houden ons aan de milieuvoorschriften van de afzonderlijke landen en regio’s waarmee wij samenwerken.

04

We versterken het bewustzijn van onze medewerkers op het gebied van duurzaamheid en milieu. We motiveren hen om met milieubescherming om te gaan door middel van opleiding en bijscholing. Intern bevorderen we duurzame mobiliteit voor onze medewerkers en verminderen we het gebruik van kunststoffen.

05

Wij ontwikkelen onze producten voortdurend met het oog op een efficiënt gebruik van de natuurlijke hulpbronnen.

06

We optimaliseren onze interne processen en technologieën om het afval van onze dagelijkse bedrijfsactiviteiten te minimaliseren en te recyclen.

07

Wij zijn vastbesloten om veilige en gezonde werkplekken te creëren en ervoor te zorgen dat onze medewerkers worden opgeleid voor alle veiligheidsuitrustingen waarmee ze in contact komen.

08

Over het geheel genomen zijn we vastbesloten om de voortgang van onze prestaties op het gebied van milieubescherming voortdurend te evalueren en te verbeteren. Daartoe stelt GOLDBECK SOLAR zich concrete doelen.

De VN-agenda

De Verenigde Naties hebben 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling  vastgesteld waarmee wij als samenleving onze planeet tot een leefbare plek maken. 17 doelstellingen, die elk een belangrijke taak op zich vormen en die allemaal met elkaar in verband staan.

Als internationaal opererende onderneming ziet GOLDBECK SOLAR zich verantwoordelijk voor het actief deelnemen aan het bereiken van deze doelstellingen. Nummer 7, het beschikbaar stellen van schone en betaalbare energie voor iedereen, is onze kerntaak.

Daarom blijven we onze producten dagelijks ontwikkelen en zoeken we samen met onze partners naar oplossingen om van de fotovoltaïsche technologie de duurzame energiebron van de toekomst te maken. Daarnaast bevorderen we ontwikkelingen en oplossingen op weg naar het bereiken van onze doelen.

Met een bewustzijn van deze doelen kunnen we allemaal een bijdrage leveren aan het bereiken van deze doelen door onze acties. GOLDBECK SOLAR wil hier het goede voorbeeld geven.

No poverty – Ten percent of the world population lives in extreme poverty on less than US$ 1.90 a day.

No Hunger – More than 800 million people were undernourished in 2017. The aim is to end world hunger by 2030.

Health and well-being – Health is not a luxury good. Still too many children die at the youngest age. The UN wants to ensure that everyone has access to health care and medicines.

Qualitative education – Every child has the right to education. But still not everyone has access to quality education.

Equal rights – Equal opportunities for women and men must be implemented. No woman, no girl must be discriminated against.

Clean water and sanitation – Clean water is a matter of course for us. It should of course be available to everyone everywhere in the world.

Decent working conditions and economic growth – Forced labour, human trafficking and unworthy work no longer have a place in this world.

Industry, innovation and infrastructure – In order for sustainability to work, we need a sustainable infrastructure and industrialisation and must rely on innovation.

Affordable and clean energy – Our core mission. By 2030, renewables are expected to play a key role in the global energy mix.

Remedy injustice – Inequalities in terms of gender, age, physical limitations or income should be reduced.

Sustainable cities and municipalities – A strong development only works with strong cities and communities where it is filled with life.

A sense of responsibility in consumption and production – By 2030, sustainable management and resource use should be implemented and food waste should be at least halved worldwide.

Climate protection – With the Paris Climate Convention, 175 states have agreed on a course of action. These climate targets must now be achieved.

Aquatic life – Our seas and coastal ecosystems must be sustainably protected and pollution combated.

Life in the country – Ecosystems should be protected and preserved, the loss of biodiversity stopped.

Peace, justice and strong institutions – Peaceful coexistence is still not possible in many parts of the world. The UN is working to make it possible.

Partnerships – None of us can achieve these goals alone. This can only be achieved together, with strong partnerships - both nationally and internationally.


Niet praten, handelen

Iedereen kan praten over milieubescherming en onze verantwoordelijkheid voor de planeet. Maar GOLDBECK SOLAR treedt op.

Onze business is hernieuwbare energie. Wij staan voor zonne-energie, fotovoltaïsche systemen die onze klanten in staat stellen om op een duurzame manier in hun energiebehoefte te voorzien. Groen en schoon. Op deze manier dragen we actief bij aan de CO2-reductie in de markten waarin we actief zijn.

En in onze dagelijkse werkzaamheden letten we ook op hoe we onze middelen gebruiken. Daarom schakelen wij ons wagenpark om naar elektrisch. Onze werknemers hebben niet alleen toegang tot elektrische auto’s voor hun dagelijkse werk.

Via onze Samenwerking met JobRad leasen we e-bikes voor alle medewerkers die dat willen. Deze kunnen zowel voor bedrijfs- als privégebruik worden gebruikt. De maandelijkse termijnen voor de fiets worden direct verrekend met het brutosalaris, waardoor onze medewerkers zelfs geld besparen dat ze vervolgens weer kunnen investeren in fietsaccessoires. Goed voor het milieu en voor de gezondheid van ons team.

Klimaatbeschermingscertificaat van de stichting ClimatePartner GmbH

Klimaatbescherming leeft niet alleen via onze producten. Bij GOLDBECK SOLAR zet elke werknemer zich in om onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Door herbebossing in Duitsland te steunen, compenseerden we maar liefst 519 ton CO2 in 2020.

Gecertificeerde fietsvriendelijke werkgever

Zertifikat Fahrradfreundlicher Arbeitgeber ADFC

Via onze samenwerking met JobRad leasen we e-bikes voor alle werknemers die dat willen. Zij kunnen deze zowel voor het bedrijf als privé gebruiken. De maandelijkse afbetalingen voor de fiets worden direct verrekend met het brutosalaris, waardoor onze werknemers in feite geld besparen dat ze vervolgens weer kunnen investeren in fietsaccessoires. Daarnaast nemen wij met onze medewerkers deel aan campagnes zoals de “Stadtradeln” (stadsfietsen).

Wij hebben ons engagement laten certificeren door het “Certified Bicycle-Friendly Employer”-initiatief van de EU en ADFC. Goed voor het milieu en voor de gezondheid van ons team.

Wie zijn wij?

„Solar projects at their best“ – onze waarden

Het GOLDBECK SOLAR Team

Auszeichnung: Top Company 2023 - kununu