Agri-PV im Einsatz: Ein Traktor zwischen Solarkollektoren und der Schriftzug Farm 5.0.
Agri-PV: Ein Traktor fährt unter Solarkollektoren entlang.
Eine Tierherde vor einer Solaranlage
Eine Kuh zwischen Sonnenkollektoren

Oogsten van de zon + optimaliseren van de landbouw = Agri-PV

Extreme weersomstandigheden zullen toenemen met de klimaatverandering. Om velden en kuddes te beschermen tegen droogte, hagel, vorst, regen of zon, zijn we afhankelijk van zonne-energie. Met Agri-PV helpen we boeren, veehouders en viskwekers met het vinden van een geschikte zelfvoorzienende oplossing en het omvormen van hun bedrijf tot een duurzame Farm 5.0.

Duurzame landbouw & hernieuwbare energie

Farm 1.0
Mens & dier

Farm 2.0
Machines

Farm 3.0
Precisie Landbouw

Farm 4.0
Digitale Landbouw

Farm 5.0
Agri-PV

Wat is Agri-PV?

Agri-PV combineert zonnesystemen met een effectieve bescherming van landbouwgewassen, veebeslagen en broedplaatsen. De zonnemodules oogsten waardevolle zonne-energie en zetten deze om in elektriciteit. Tegelijkertijd bedekken ze de landbouwgebieden en -systemen om ze te beschermen tegen hagel, regen of zon. De PV-modules kunnen dicht bij de grond, op stelten of in combinatie worden geïnstalleerd. Afhankelijk van het gewas of de diersoort en de omstandigheden kunnen verschillende oplossingen worden toegepast. Wij ondersteunen u vanaf de ontwikkeling, engineering en inkoop tot en met de realisatie van uw project (EPC) en kunnen ook de exploitatie en het onderhoud van uw systeem (O&M) voor onze rekening nemen.

Duurzame landbouw en hernieuwbare energie
Met Agri-PV naar Boerderij 5.0?

Boerderij 5.0 beschrijft duurzame landbouw. Het doel is het behoud van de biodiversiteit, het herstel van de natuurlijke cycli en de vermindering van de CO2-uitstoot.

We stellen ons Farm 5.0 voor als een combinatie van duurzame concepten: Landbouwgrond en bloemstroken zorgen afwisselend voor soort-geschikte omstandigheden voor het planten- en dierenleven. PV-modules op de landbouwgrond produceren de duurzame elektriciteit voor elektrische landbouwmachines en de productiegebouwen. Op deze manier wordt de hele boerderij CO2-neutraal. Het integreert zich in het landschap zonder extra schade te veroorzaken. Doordat de PV-modules als dakbedekking worden gebruikt, kan de behoefte aan irrigatie en pesticiden worden verminderd. Bovendien neemt de opbrengst van de geteelde gewassen toe dankzij de meer controleerbare omstandigheden. Het overschot aan duurzame elektriciteit wordt verkocht aan de dorps- of stadsbewoners.

Waarin verschilt Farm 5.0 van gedigitaliseerde bedrijven?

In de moderne landbouw ligt de focus op de digitalisering of automatisering van landbouwprocessen. Boerderij 5.0 streeft naar duurzame landbouw door het combineren van PV-modules, bloemstroken en gewassen.

Welke voordelen heeft Agri-PV?

Landbouw, veeteelt en visserij nemen grote gebieden in beslag. Stabiele omstandigheden zijn gunstig voor landbouw- en aquaculturen. Luifels zijn duur, machines en intelligente bewaking en controle hebben elektriciteit nodig. Als zonnemodules in tweeledige functie worden gebruikt, kan er extra grond worden gewonnen voor de zo noodzakelijke uitbreiding van de productie van duurzame energie. Boeren kunnen hun elektriciteitsverbruik omzetten en de omstandigheden voor hun planten en dieren verbeteren. Tegelijkertijd maakt Agri-PV het landgebruikconflict onschadelijk en biedt het de boeren extra inkomstenbronnen.

Voordelen van Agri-PV in een oogopslag

Veiligheid voor het gewas en de dieren

  • Bescherm uw oogst en uw dieren tegen extreme weersomstandigheden zoals hagel, droogte, zware regenval, maar ook tegen hittegolven en te veel zonlicht.

Vroegtijdige/vertraagde oogst

  • Aantrekkelijke seizoensprijzen bereiken door een beter gewasbeheer.

Oogst- en kweekoptimalisatie

  • Verbeterd kwaliteits- en cultuurmanagement
  • Bescherming tegen roofvogels
  • Vermindering van de waterverdamping

Verhoging van de efficiëntie door middel van planten

  • Met behulp van de planten verlaagt u de temperatuur van de panelen.
  • De invloed van wind en stof wordt verminderd.

Geen extra inspanning in de installatie

  • De ontwikkeling, materiaalinkoop en realisatie worden uitgevoerd door GOLDBECK SOLAR.

Geen extra werk in het dagelijks leven

De bediening en het onderhoud van het Agri-PV systeem kan worden uitgevoerd door GOLDBECK SOLAR.
U wordt voorzien van nuttige informatie zoals temperatuur, windsnelheid, neerslag etc.

Voor wie is Agri-PV?

Agri-PV kan gebruikt worden door boeren, dieren- en viskwekers op hun land, maar het is ook een interessante investeringsmogelijkheid.

Welke eisen zijn nodig voor Agri-PV?

Om ervoor te zorgen dat de zonnecentrale zichzelf snel terugverdient en dat u kunt profiteren van de extra inkomsten uit de elektriciteitsproductie, moet u minimaal 5 hectare landbouwgrond gebruiken voor Agri-PV. Hoe meer ruimte je kunt gebruiken, hoe beter! Om de voordelen te maximaliseren is het ook een goed idee om de krachten te bundelen met naburige landeigenaren.

Praat met ons en laat ons u adviseren.

Waar is Agri-PV al verkrijgbaar?

In verschillende delen van de wereld wordt Agri-PV al met veelbelovende resultaten getest. In Japan wordt het concept gebruikt onder de naam Solar Sharing, terwijl het in China bekend staat als PV+. Agri-PV is al gebruikelijk in beide landen en ook in India. Het concept wordt in de VS agrivoltaïek genoemd. In Europa, Frankrijk en Italië zijn pioniers op het gebied van agrivoltaïsme, maar Duitse leveranciers volgen het voorbeeld en passen steeds vaker het idee van APV, agro-PV of bio-PV toe.

Agri-PV wereldwijd

Auf dem Bild sieht man verschiedene Anbaukulturen wie Kartoffeln und Weizen.
Duitsland

Hogere opbrengsten van wintertarwe, aardappelen en selderij in Duitsland

Het gezamenlijke project “Agrophotovoltatics – Resource Efficient Land Use” (APV-RESOLA), onder leiding van het Fraunhofer-instituut voor zonne-energiesystemen ISE, heeft een 0,3 hectare groot bouwland aan het Bodenmeer uitgerust met zonnepanelen met een totaal vermogen van 194 kilowatt. De Demeter-Hofgemeinschaft Heggelbach […] registreerde […] hogere opbrengsten voor drie van de vier teelten (wintertarwe, aardappelen, klavergras, selderij) in het APV-systeem dan op het referentiegebied zonder zonnemodules. De sterkste stijging was de opbrengst van de selderij (+12 procent), terwijl wintertarwe een plus van 3 procent en klavergras een min van 8 procent vertoonde.

Chiliplfanze in Arizona mit roten Früchten
USA

Efficiënter watergebruik in Arizona

Wetenschappers van de Universiteit van Arizona plantten chili, cherrytomaten en jalapeño op een testterrein in de schaduw van zonnepanelen. Hierdoor was de chilipeperoogst drie keer zo groot en de tomatenoogst twee keer zo hoog als op conventionele velden. Een ander interessant aspect is dat de bodem water en vocht langer vasthield en het waterverbruik daalde.

Zwei Hühner auf dem Boden
China

Bescherming van kippen en voedergewassen in China

Zoals PV Magazine 2017 meldde, kan de combinatie van kippenkweek en fotovoltaïsche energie het landgebruik efficiënter maken. Vrijloopkippen hebben veel ruimte nodig. Biologische eieren gaan dus gepaard met hoge kosten. In China zorgen zonnemodules niet alleen voor een verder gebruik van het land, maar bieden ze ook schaduw voor de kippen, eenden en kalkoenen. Ze bieden ook de mogelijkheid om beschermingsnetten te installeren om roofvogels en andere vijanden af te weren. In Duitsland is het idee al door sommige veehouders overgenomen. In Main-Franconia of Brandenburg kan het gras door de schaduw van de modules ook beter groeien, zodat het gevogelte meer voedsel kan vinden.

Salatpflanzen in einem Beet
Duitsland

Salades in Duitsland

In samenwerking met het Fraunhofer ISE heeft de Hogeschool Weihenstephan-Triesdorf in 2013 ook een klein APV-systeem geïnstalleerd en de productie van salades onderzocht. Het werd duidelijk dat salades beter gedijen onder de schaduw van de modules.

Verschiedene Gemüsesorten
India

Plantaardige productie in India

Indiase onderzoekers hebben verslag gedaan van hun onderzoek met Abellon Clean Energy in 2018. Er werd een 3 MW-zonne-energiecentrale geïnstalleerd en er werden groenten onder gekweekt. Om het rendement van de zonnecollectoren op peil te houden, worden ze regelmatig gewassen en van stof bevrijd. Het water voor het wassen werd ook gebruikt om de planten te bevloeien. Met een landbouwproductie van 24 tot 34 ton per hectare per jaar kon 780.000 liter water worden hergebruikt. Tegelijkertijd werd 250 ton CO2 gebonden in de geproduceerde groenten. 250 ton CO2 opgeslagen in groenten wordt hergebruikt en 250 ton CO2 opgeslagen in groenten wordt geproduceerd als voedsel.

Rote Weintrauben an der Rebe
Frankreich

Weinproduktion in Piolenc

Das Vaucluce Chamber of Agriculture in Piolenc legte eine experimentelle Fläche von 4,5 ha für den Weinanbau an und untersuchte die Nutzung von Solarkollektoren. Reben, die unter einem agrivoltaischen System geschützt werden, zeigten sich dabei deutlich widerstandsfähiger gegen Hitzewellen.

Ihr Wasserbedarf konnten dank der gesunkenen Verdunstung von 13 auf 12 Prozent gesenkt werden. Auch das Weinaroma verbesserte sich: +13% Anthocyane (rote Pigmente) und zwischen 9% und 14% mehr Säuregehalt konnten nachgewiesen werden.

Der Wachstumsstopp der Pflanzen konnte vermindert, die Blattverbrennung eingedämmt werden.

Weiße Weintrauben an der Rebe
Frankreich

Weine aus den Pyrenäen

Die agrivolatische Anlage wurde in den westlichen Pyrenäen, auf dem Nidoléres Estate, errichtet. Die Fläche ist seit acht Generationen in familiärer Nutzung und erstreckt sich über 32 ha. Der Wasserverbrauchs des Grundstücks konnte durch die Solarmodule um 20 Prozent gesenkt werden. Auch hier wurde eine Verbesserung der Weinqualität deutlich: +13% Anthocyane und zwischen 9 und 14% Säuregehalt.

Die Hitzewelle 2019 überstanden die Pflanzen deutlich besser, der Wachstumsstopp konnte vermindert, die Blattverbrennung eingedämmt werden.

Äpfel am Baum
Frankreich

Apfelproduktion in Mallemort

Die Apfelplantage La Pugère in Mallemort im Durancegebiet hat wie viele andere mit dem Klimawandel zu kämpfen. 730 m3 Fläche wurden hier in Agri-PV umgewandelt, 196 Paneele installiert. Der Wasserstress der Bäume, die durch das dynamische agrivoltaische System geschützt wurden, war um 63 Prozent geringer als bei den anderen Bäumen in der Kontrollzone. Außerdem konnten kühlere Temperaturen und damit bessere Wachstumsbedingungen mit Abweichungen von bis zu 4°C beobachtet werden.

Verschiedene Kulturernten
Japan

Fotosynthese-onderzoek in Japan

Wetenschappers van de Kyoto Universiteit in Japan en het CHO Institute of Technology hebben de factoren onderzocht die van invloed zijn op de integratie van PV-panelen op verschillende gewassen. Het lichte verzadigingspunt van elk gewas bleek een sleutelbegrip te zijn. In feite zou slechts een klein deel van het invallende zonlicht nodig zijn voor de planten om hun maximale fotosynthese te bereiken. […]. De onderzoekers vonden dat te veel zonlicht de plantengroei juist vermindert. Dagelijkse blootstelling aan harde ultraviolette straling kan het DNA van de plant ernstig beschadigen. Net als bij andere gebieden werd bevestigd dat de schaduwgevende functie van de PV-modules de verdamping van water vermindert en leidt tot een waterbesparing tot 29 procent. Bovendien […] blijven de dagelijkse luchttemperatuur en het dampdruktekort constant, zelfs voor de ruimte onder de panelen. PV-modules beperken ook de bodemerosie door de verdamping van vocht te verminderen”.

rote Shrimp
Vietnam

Garnalenkwekerijen in Vietnam

Wetenschappers van Fraunhofer ISE in Freiburg testen niet alleen hoe Agri-PV planten kan beïnvloeden, maar onderzoeken ook hoe de kweekomstandigheden voor pangasius en garnalen in Vietnam veranderen. Zonnepanelen worden geïntegreerd in het dak van de garnalenkwekerij. Deze zullen niet alleen elektriciteit opwekken, maar ook schaduw bieden aan de werknemers, bescherming bieden tegen roofdieren en zorgen voor een stabiele en lagere watertemperatuur.

bee_flower_power

De Flower-Power-optie

In de huidige landbouw hebben monoculturen berucht genoeg een negatieve invloed gehad op de flora en fauna. Als getroffen soort zijn bijen bedreigd. Monoculturen en hun korte bloeiperiode, maar ook pesticiden en extreme weersomstandigheden hebben geleid tot hongerende, ziektegevoelige bijen.
Om dit probleem van bijen en andere bestuivers te verhelpen, is het “Flower-Power System” ontwikkeld. Het bestaat in de eerste plaats uit een combinatie van bloemstroken en braakliggend land die de bestuivers voeden en de andere velddieren zich terugtrekken. Windbrekende struiken, het tweede deel, zorgen ook voor retraite en kunnen helpen bij het verminderen van erosie en in combinatie met het oogsten van water, waterverlies. De bovenstaande zonnemodules zorgen niet alleen voor een luifel, maar natuurlijk ook voor duurzame elektriciteit.
De natuurlijke biotoop die door het “Flower-Power System” wordt gecreëerd, vermindert de behoefte aan pesticiden en verhoogt de opbrengst. Concluderend kan worden gesteld dat de combinatie van technologie en natuur in dit systeem een belangrijke bijdrage levert aan duurzame landbouw en de duurzame energietransitie

Neem contact met ons op!

 

Tel. + 49 6201 7103 300
E-Mail: agripv@goldbecksolar.com

Let op uw contactgegevens:
Beschrijf uw boerderij 5.0:
Producten

Hoe te financieren?

PV-zonneparken: fotovoltaïsche zonne-energie op open ruimte

Plat daksystemen commerciële en industriële PV-zonnedaken