Agri-PV im Einsatz: Ein Traktor zwischen Solarkollektoren und der Schriftzug Farm 5.0.
Agri-PV: Ein Traktor fährt unter Solarkollektoren entlang.
Eine Tierherde vor einer Solaranlage
Eine Kuh zwischen Sonnenkollektoren

Oogsten van de zon + optimaliseren van de landbouw = Agri-PV

Extreme weersomstandigheden zullen toenemen met de klimaatverandering. Om velden en kuddes te beschermen tegen droogte, hagel, vorst, regen of zon, zijn we afhankelijk van zonne-energie. Met Agri-PV helpen we boeren, veehouders en viskwekers met het vinden van een geschikte zelfvoorzienende oplossing en het omvormen van hun bedrijf tot een duurzame Farm 5.0.

Duurzame landbouw & hernieuwbare energie

Farm 1.0
Mens & dier

Farm 2.0
Machines

Farm 3.0
Precisie Landbouw

Farm 4.0
Digitale Landbouw

Farm 5.0
Agri-PV

Wat is Agri-PV?

Agri-PV combineert zonnesystemen met een effectieve bescherming van landbouwgewassen, veebeslagen en broedplaatsen. De zonnemodules oogsten waardevolle zonne-energie en zetten deze om in elektriciteit. Tegelijkertijd bedekken ze de landbouwgebieden en -systemen om ze te beschermen tegen hagel, regen of zon. De PV-modules kunnen dicht bij de grond, op stelten of in combinatie worden geïnstalleerd. Afhankelijk van het gewas of de diersoort en de omstandigheden kunnen verschillende oplossingen worden toegepast. Wij ondersteunen u vanaf de ontwikkeling, engineering en inkoop tot en met de realisatie van uw project (EPC) en kunnen ook de exploitatie en het onderhoud van uw systeem (O&M) voor onze rekening nemen.

Duurzame landbouw en hernieuwbare energie
Met Agri-PV naar Boerderij 5.0?

Boerderij 5.0 beschrijft duurzame landbouw. Het doel is het behoud van de biodiversiteit, het herstel van de natuurlijke cycli en de vermindering van de CO2-uitstoot.

We stellen ons Farm 5.0 voor als een combinatie van duurzame concepten: Landbouwgrond en bloemstroken zorgen afwisselend voor soort-geschikte omstandigheden voor het planten- en dierenleven. PV-modules op de landbouwgrond produceren de duurzame elektriciteit voor elektrische landbouwmachines en de productiegebouwen. Op deze manier wordt de hele boerderij CO2-neutraal. Het integreert zich in het landschap zonder extra schade te veroorzaken. Doordat de PV-modules als dakbedekking worden gebruikt, kan de behoefte aan irrigatie en pesticiden worden verminderd. Bovendien neemt de opbrengst van de geteelde gewassen toe dankzij de meer controleerbare omstandigheden. Het overschot aan duurzame elektriciteit wordt verkocht aan de dorps- of stadsbewoners.

Waarin verschilt Farm 5.0 van gedigitaliseerde bedrijven?

In de moderne landbouw ligt de focus op de digitalisering of automatisering van landbouwprocessen. Boerderij 5.0 streeft naar duurzame landbouw door het combineren van PV-modules, bloemstroken en gewassen.

Welke voordelen heeft Agri-PV?

Landbouw, veeteelt en visserij nemen grote gebieden in beslag. Stabiele omstandigheden zijn gunstig voor landbouw- en aquaculturen. Luifels zijn duur, machines en intelligente bewaking en controle hebben elektriciteit nodig. Als zonnemodules in tweeledige functie worden gebruikt, kan er extra grond worden gewonnen voor de zo noodzakelijke uitbreiding van de productie van duurzame energie. Boeren kunnen hun elektriciteitsverbruik omzetten en de omstandigheden voor hun planten en dieren verbeteren. Tegelijkertijd maakt Agri-PV het landgebruikconflict onschadelijk en biedt het de boeren extra inkomstenbronnen.

Voordelen van Agri-PV in een oogopslag

Veiligheid voor het gewas en de dieren

 • Bescherm uw oogst en uw dieren tegen extreme weersomstandigheden zoals hagel, droogte, zware regenval, maar ook tegen hittegolven en te veel zonlicht.

Vroegtijdige/vertraagde oogst

 • Aantrekkelijke seizoensprijzen bereiken door een beter gewasbeheer.

Oogst- en kweekoptimalisatie

 • Verbeterd kwaliteits- en cultuurmanagement
 • Bescherming tegen roofvogels
 • Vermindering van de waterverdamping

Verhoging van de efficiëntie door middel van planten

 • Met behulp van de planten verlaagt u de temperatuur van de panelen.
 • De invloed van wind en stof wordt verminderd.

Geen extra inspanning in de installatie

 • De ontwikkeling, materiaalinkoop en realisatie worden uitgevoerd door GOLDBECK SOLAR.

Geen extra werk in het dagelijks leven

De bediening en het onderhoud van het Agri-PV systeem kan worden uitgevoerd door GOLDBECK SOLAR.
U wordt voorzien van nuttige informatie zoals temperatuur, windsnelheid, neerslag etc.

Voor wie is Agri-PV?

Agri-PV kan gebruikt worden door boeren, dieren- en viskwekers op hun land, maar het is ook een interessante investeringsmogelijkheid.

Welke eisen zijn nodig voor Agri-PV?

Om ervoor te zorgen dat de zonnecentrale zichzelf snel terugverdient en dat u kunt profiteren van de extra inkomsten uit de elektriciteitsproductie, moet u minimaal 5 hectare landbouwgrond gebruiken voor Agri-PV. Hoe meer ruimte je kunt gebruiken, hoe beter! Om de voordelen te maximaliseren is het ook een goed idee om de krachten te bundelen met naburige landeigenaren.

Praat met ons en laat ons u adviseren.

Waar is Agri-PV al verkrijgbaar?

In verschillende delen van de wereld wordt Agri-PV al met veelbelovende resultaten getest. In Japan wordt het concept gebruikt onder de naam Solar Sharing, terwijl het in China bekend staat als PV+. Agri-PV is al gebruikelijk in beide landen en ook in India. Het concept wordt in de VS agrivoltaïek genoemd. In Europa, Frankrijk en Italië zijn pioniers op het gebied van agrivoltaïsme, maar Duitse leveranciers volgen het voorbeeld en passen steeds vaker het idee van APV, agro-PV of bio-PV toe.

Agri-PV wereldwijd

Auf dem Bild sieht man verschiedene Anbaukulturen wie Kartoffeln und Weizen.
Deutschland

Hogere opbrengsten voor wintertarwe, aardappelen en selderij in Duitsland

In het kader van het gezamenlijke project “Agrophotovoltatik – Resource Efficient Land Use” (APV-RESOLA), dat onder leiding staat van het Fraunhofer-instituut voor zonne-energiesystemen ISE, werd een veld van 0,3 hectare in de buurt van het Bodenmeer uitgerust met zonnemodules met een totaal vermogen van 194 kilowatt. De Demeter-landbouwgemeenschap Heggelbach […] registreerde […] hogere opbrengsten voor drie van de vier geteelde gewassen (wintertarwe, aardappelen, klavergras, selderij) onder het APV-systeem dan op het referentiegebied zonder zonnepanelen. De opbrengst van selderij is het sterkst gestegen (+12 procent), terwijl wintertarwe een plus van 3 procent liet zien en klavergras een min van 8 procent.

Chiliplfanze in Arizona mit roten Früchten
USA

Efficiënter watergebruik in Arizona

Wetenschappers van de Universiteit van Arizona plantten chilipepers, kerstomaten en jalapeño’s op een testperceel in de schaduw van zonnepanelen. Daardoor was de chili-oogst driemaal en de tomatenoogst tweemaal zo groot als op conventionele velden. Een ander interessant aspect: de bodems hielden water en vocht langer vast en het waterverbruik daalde.

Zwei Hühner auf dem Boden
China

Bescherming van kippen en voedergewassen in China

Zoals PV Magazine in 2017 meldde, kan de combinatie van kippenhouderij en fotovoltaïsche energie het landgebruik efficiënter maken. Kippen met vrije uitloop hebben veel ruimte nodig. Biologische eieren gaan daarom gepaard met hoge kosten. In China zorgen zonnepanelen niet alleen voor een andere bestemming van de ruimte, maar ook voor schaduw voor de kippen, eenden en kalkoenen. Bovendien bieden zij de mogelijkheid om beschermende netten te installeren om roofvogels en andere vijanden af te weren. Ook in Duitsland is het idee reeds door sommige veehouders overgenomen. In Mainfranken of Brandenburg zorgt de schaduw van de modules er ook voor dat het gras beter groeit, wat betekent dat het pluimvee meer voedsel vindt.

Salatpflanzen in einem Beet
Deutschland

Salades in Duitsland

In samenwerking met Fraunhofer ISE heeft de Universiteit voor Toegepaste Wetenschappen van Weihenstephan-Triesdorf in 2013 ook een klein APV-systeem geïnstalleerd en de productie van sla onderzocht. Het werd duidelijk dat sla beter gedijt in de schaduw van de modules.

Verschiedene Gemüsesorten
Indien

Plantaardige productie in India

Indiase onderzoekers rapporteerden over hun onderzoek met Abellon Clean Energy in 2018. Hiertoe werd een zonne-installatie van 3 MW geïnstalleerd en werden er groenten onder geteeld. Om de efficiëntie van de zonnepanelen te behouden, worden ze regelmatig gewassen en van stof ontdaan. Het water dat voor het wassen werd gebruikt, werd tegelijkertijd gebruikt om de planten te irrigeren. Bij een landbouwproductie van 24 tot 34 ton per hectare per jaar zou zo 780.000 liter water kunnen worden hergebruikt. Tegelijkertijd werd 250 ton CO2 gebonden in de groenten die werden geproduceerd.hergebruikt en 250 ton CO2 opgeslagen in de groenten die als voedsel werden geproduceerd.

Rote Weintrauben an der Rebe
Frankreich

Wijnproductie in Piolenc

De Landbouwkamer van Vaucluce in Piolenc heeft een proefgebied van 4,5 ha ingericht voor de wijnbouw en heeft het gebruik van zonnepanelen onderzocht. Wijnstokken die onder een agrivoltaïsch systeem werden beschermd, bleken aanzienlijk beter bestand tegen hittegolven.

Hun waterbehoefte daalde van 13 tot 12 procent dankzij de verminderde verdamping. Ook het aroma van de wijn is verbeterd: +13% anthocyanen (rode pigmenten) en tussen 9% en 14% meer zuurgraad konden worden waargenomen.

De groeistop van de planten zou kunnen worden verminderd en de bladverbranding zou kunnen worden beteugeld.

Weiße Weintrauben an der Rebe
Frankreich

Wijnen uit de Pyreneeën

Het agrivole landgoed is gebouwd in de westelijke Pyreneeën, op het domein van Nidoléres. Het land is al acht generaties lang in familiebezit en beslaat 32 ha. Het waterverbruik van het pand is met 20 procent gedaald dankzij de zonnepanelen. Ook hier was een verbetering van de wijnkwaliteit merkbaar: +13% anthocyanen en tussen 9 en 14% zuurgraad.

De planten hebben de hittegolf van 2019 veel beter doorstaan, de groeistop kon worden verminderd en de bladverbranding kon worden beteugeld.

Äpfel am Baum
Frankreich

Appelproductie in Mallemort

De appelboomgaard van La Pugère in Mallemort in de Durance heeft, net als vele andere, te kampen met de klimaatverandering. 730 m3 oppervlakte werd hier omgezet in Agri-PV, 196 panelen geïnstalleerd. De waterstress van de bomen die door het dynamische agrivoltaïsche systeem werden beschermd, was 63% lager dan bij de andere bomen in de controlezone. Bovendien werden koelere temperaturen en dus betere groeiomstandigheden waargenomen, met afwijkingen tot 4°C.

Verschiedene Kulturernten
Japan

Fotosynthese onderzoek in Japan

Wetenschappers van de Kyoto University in Japan en het CHO Institute of Technology hebben de factoren bestudeerd die van invloed zijn op de integratie van PV-panelen op verschillende gewassen. Het lichtverzadigingspunt van elk gewas bleek een sleutelbegrip te zijn. In feite zou slechts een klein deel van het invallende zonlicht nodig zijn voor de planten om hun maximale fotosynthetische snelheid te bereiken. […]. Te veel zonlicht vermindert in feite de plantengroei, merkten de onderzoekers op. Dagelijkse blootstelling aan felle ultraviolette straling kan het DNA van planten ernstig beschadigen. Net als in andere plots werd ook hier bevestigd dat de schaduwfunctie van PV-modules de waterverdamping vermindert en leidt tot een waterbesparing tot 29 procent. Bovendien […] blijven de dagelijkse luchttemperatuur en het dampspanningstekort constant, zelfs voor het gebied onder de panelen. PV-modules verminderen ook de bodemerosie door de verdamping van vocht tegen te gaan”.

rote Shrimp
Vietnam

Shrimp-Farmen in Vietnam

Freiburger Wissenschaftler des Fraunhofer ISE testen nicht nur, wie Agri-PV sich auf Pflanzen auswirken kann, sie untersuchten in Vietnam, wie sich die Zuchtbedingungen für Pangasius und Shrimps in Vietnam verändern. In die Überdachung der Shrimp-Farm sollen Solarmodule integriert werden. Diese sollen nicht nur Strom erzeugen, sondern auch Schatten für die Beschäftigten spenden, Schutz vor Fressfeinden bieten und für eine stabile und niedrigere Wassertemperatur sorgen.

bee_flower_power

Die Flower-Power-Option

In der heutigen Landwirtschaft haben sich Monokulturen bekanntermaßen negativ auf die Tierwelt ausgewirkt. Die Bienen sind als betroffene Art vom Aussterben bedroht. Monokulturen und ihre kurzen Blütezeiten sowie Pestizide und extreme Wetterbedingungen haben zu hungernden, krankheitsanfälligen Bienen geführt.
Um dieses Problem der Bienen wie auch anderer Bestäuber zu lösen, wurde das “Flower-Power System” entwickelt. Es besteht erstens aus einer Kombination von Blühstreifen und Brachland, die den Bestäubern Nahrung und anderen Feldtieren Rückzugsmöglichkeiten bieten. Windbrechende Sträucher, der zweite Teil, bieten ebenfalls Rückzugsmöglichkeiten und können dazu beitragen, die Erosion und in Kombination mit der Wasserernte die Wasserverluste zu verringern. Die oben abgebildeten Solarmodule bieten nicht nur eine Überdachung, sondern natürlich auch nachhaltige Elektrizität.
Das durch das “Flower-Power System” geschaffene natürliche Biotop reduziert den Bedarf an Pestiziden und erhöht den Ertrag. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kombination von Technologie und Natur dieses Systems einen entscheidenden Beitrag zur nachhaltigen Landwirtschaft und zum nachhaltigen Energiewandel leistet.

  Let op uw contactgegevens:
  Beschrijf uw boerderij 5.0:

   Let op uw contactgegevens:
   Beschrijf uw boerderij 5.0:
   Producten

   Hoe te financieren?

   PV-zonneparken: fotovoltaïsche zonne-energie op open ruimte

   Plat daksystemen commerciële en industriële PV-zonnedaken

   Auszeichnung: Top Company 2023 - kununu