Het zonnedeksel is vandaag in Duitsland afgeschaft.

Ondernemer en voorzitter van de Duitse vereniging voor de zonne-industrie Joachim Goldbeck is tevreden met de opening van het zonnedeksel vandaag.

Berlijn, 19 juni 2020 – Na lange en moeizame onderhandelingen werd vandaag het deksel van de zonne-energiemarkt geopend. “Met het openen van het zonnedeksel is er eindelijk duidelijkheid en planningszekerheid voor zonne-energiebedrijven en investeerders”, juicht Joachim Goldbeck de beslissing toe. Als directeur van GOLDBECK SOLAR en voorzitter van de Duitse vereniging voor de zonne-industrie (BSW) heeft hij de besprekingen de afgelopen maanden op de voet gevolgd.

 

Klimaat- en economische doelstellingen niet haalbaar met zonnedeksel

Het zonnedeksel vindt zijn oorsprong in de Wet op de hernieuwbare energiebronnen (EEG), waarin het in 2012 is opgenomen als subsidiebeperking. Het was bedoeld om de PV-uitbreiding te beperken tot 52 gigawatt om rekening te houden met technische en veronderstelde financiële beperkingen in verband met de uitbreiding van hernieuwbare energieën. Sinds enige tijd is men het er echter over eens dat de beperking van de subsidies in strijd is met alle doelstellingen van de omvorming van het energiesysteem. Joachim Goldbeck: “Kleine PV-systemen moeten ook in de toekomst strikte steun van de Duitse overheid blijven krijgen. Dit is de enige manier om de energieomslag op de lange termijn te bereiken.

Tegelijkertijd spelen ook economische aspecten een grote rol. “In het ergste geval zou de financieringsstop resulteren in een enorme marktdaling tot 80 procent. Dit is eigenlijk niet te rechtvaardigen”, zegt Goldbeck. Deze negatieve trend was de afgelopen maanden al merkbaar. Zo werden reeds geplande projecten geannuleerd en werden nieuwe functies niet meer ingevuld. De opening van het zonnedeksel zorgt nu voor opluchting in de industrie. “Fabrikanten en exploitanten van fabrieken kunnen nu weer beter plannen. Op de lange termijn zal de industrie hier enorm van profiteren”, zegt Goldbeck.

 

Juridische hervorming te volgen

Er is een hoge mate van tevredenheid binnen de BSW-rangen en van diverse bedrijven. Joachim Goldbeck: “Onafhankelijk van mijn kantoor bij BSW ben ik ook als Managing Director van GOLDBECK SOLAR erg blij met het opheffen van het deksel. Nu kan een van de grootste investeringsbarrières van de energieomslag eindelijk worden weggenomen. Hieruit blijkt dat de inspanningen van de afgelopen maanden hun vruchten hebben afgeworpen.

 

Voor Joachim Goldbeck en BSW is het werk echter nog lang niet voorbij. “We werken aan het feit dat er na de opening van het deksel uiterlijk in het najaar een grote wetshervorming zal volgen.” Dit zou verdere marktbelemmeringen moeten wegnemen en de uitbreiding van de fotovoltaïsche sector en de opslag aanzienlijk moeten versnellen.

 

 

Huidige persberichten
Joachim Goldbeck im Interview

Solarindustrie trotz Herausforderungen auf gutem Weg

Grüne Energie für Deutschland und die EU aus Kasachstan

Die Solar-Pioniere - Raus aus der Energiekrise

SWR-Dokumentation “Made in Südwest”

Joffre Solar Park

Grundsteinlegung für das Solarkraftwerk Joffre – Aufbau der...

Alle persberichten
Auszeichnung: Top Arbeitgeber Mittelstand 2022 - Focus 48/2021