RheinmainTV mit Joachim Goldbeck

Joachim Goldbeck van rheinmain Wirtschaft: “Wie op lange termijn in de markt wil opereren, moet eerlijk en betrouwbaar zijn”.

Hoe belangrijk zijn ethische waarden voor bedrijven vandaag de dag? Dit werd besproken door GOLDBECK-SOLAR CEO Joachim Goldbeck op dinsdagavond met Dr. Lutz.Raettig, Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Morgan Stanley Bank AG en Christoph Dyckerhoff, personeelsconsultant ethiek en expert op het gebied van ethiek bij de BDU in het rheinmain Wirtschaft programma op rheinmainTV.

“Hoe heeft uw bedrijf zich ontwikkeld tijdens de corona-crisis?”, opende moderator Anke Seeling deze week de discussieronde bij rheinmain Wirtschaft. Naast Joachim Goldbeck waren ook Dr. Lutz Raettig van J.P. Morgan Stanley Bank en BDU ethiek expert Christoph Dyckerhoff uitgenodigd. Tijdens de rondetafelconferentie werd besproken welke waarden bedrijven vandaag de dag in het leven roepen en hoe belangrijk duurzaam denken op alle niveaus is, niet alleen tijdens de pandemie, maar in het algemeen in de wereld van vandaag.

Joachim Goldbeck kon een zeer positief beeld schetsen: “Er is nog steeds energie nodig. Onze klanten doen langetermijninvesteringen, het product zelf wordt niet aangetast”. Ook op het gebied van processen voelde GOLDBECK SOLAR beperkingen, bijvoorbeeld wanneer module-leveringen uit landen als China niet meer mogelijk waren. “Maar we hebben hier goed op kunnen reageren.” Op dit moment heeft het bedrijf moeite om ervoor te zorgen dat zijn medewerkers veilig op de bouwplaats kunnen werken – met de juiste hygiënemaatregelen. “Maar dit zijn nogal kleine problemen,” wees Goldbeck erop.

Ethisch en duurzaam handelen is essentieel

Dat GOLDBECK SOLAR zo goed gepositioneerd is, heeft natuurlijk te maken met het feit dat schone energie een kwestie is die ons allemaal aangaat.  “Als we het klimaat zo leefbaar willen houden, moet de energie schoon worden gemaakt.”

“We moeten iets doen aan de opwarming van de aarde. Dit veroorzaakt zoveel slechte dingen voor de wereld. Ik hoop en geloof dus dat de politiek en het bedrijfsleven duurzamer gaan denken. …en dan zullen we in staat zijn om de klimaatverandering te verzachten.”

Vertrouwen is de basis…
Het vertrouwen van klanten en partners in de werkmaatschappijen is de basis om samen het verschil te maken, zegt hij: “Ik denk dat er twee dingen zijn waar je in bedrijven naar moet kijken: Is het product echt goed? En: Hoe verloopt het creatieproces? Worden er ethische regels overtreden in het proces?

Klanten hechten steeds meer belang aan verantwoord handelen van bedrijven. Vooral als bedrijf in de duurzame energiesector moet men het goede voorbeeld geven om geloofwaardig te zijn.

“Vanuit mijn perspectief is vertrouwen de basis van het bedrijfsleven. Als het vertrouwen ontbreekt, zullen klanten niet investeren in de toekomst”, is Joachim Goldbeck overtuigd. “Vertrouwen wordt gecreëerd als je op mensen kunt vertrouwen. Als ze zich ethisch gedragen, niet grillig.”

Onze bedrijfswaarden vindt u hier.

Huidige persberichten
Ein Portrait von Joachim Goldbeck vor dem Hintergrund eines Bildes des Solarparks Duurkenakker

So schaffen wir die Energiewende: „Wir brauchen starke Impulse...

MarcS: Vorm geven aan de toekomst van zonne-energie

Inbetriebnahme des Solarparks Zietlitz

Technische Inbetriebnahme des Solarparks Zietlitz

Tobias Schüssler und Joachim Goldbeck feiern den erfolgreichen Geschäftsbericht 2020

Geschäftsbericht 2020/2021: GOLDBECK SOLAR blickt auf...

Alle persberichten