Compliance Beleid

Die Einhaltung dieser Compliance Richtlinie obliegt dem gesamten Unternehmen und damit allen Mitarbeitern sowie unseren Geschäftspartnern gemeinsam.

Sinds de oprichting van het bedrijf in 2001 delen wij gemeenschappelijke waarden. Ze zijn
de basis voor de besluitvorming. Onze pijlers zijn vertrouwen, klantgerichtheid, intelligentie, professionalisme en de wil om te slagen. Deze vijf kernwaarden kenmerken ons bedrijf en de manier waarop wij omgaan met onze klanten, zakenpartners, leveranciers en werknemers.

De nalevingsrichtlijn van GOLDBECK SOLAR bevat eisen voor de naleving van nationale en internationale wetten, regels en ethisch gedrag. We leggen hierbij
de basis voor een verdere succesvolle samenwerking en voor de duurzame ontwikkeling van onze onderneming. Het is een aanvulling op de GOLDBECK SOLAR bedrijfsrichtlijn, waarin ons zelfbeeld, onze doelstellingen en de normen voor ons handelen worden beschreven.
en de normen voor onze daden.

De hier vastgelegde voorschriften zijn toegankelijk voor onze klanten en zakenpartners en zijn ook voor hen bindend. Naleving is een taak voor alle werknemers van onze groep van ondernemingen. Naast het vervullen van hun voorbeeldfunctie moeten managers er dus voor zorgen dat de werknemers in hun verantwoordelijkheidsgebied op de hoogte zijn van de nalevingsrichtlijn, dat zij op de hoogte blijven en dat de richtlijn wordt nageleefd.
van de Nalevings Richtlijn en dat ze die volgen. Dit vereist zowel persoonlijke gesprekken als organisatorische maatregelen. Overtredingen van de nalevingsrichtlijn worden niet getolereerd.

Het management van GOLDBECK SOLAR ziet erop toe dat de vastgelegde normen
worden in de hele groep van ondernemingen doorgevoerd en met onze werknemers, klanten en onderaannemers beleefd.

Nalevingsbeleid

Download

Verklaring over “Dwangarbeid bij de productie van zonnepanelen uit China” – o.a. artikel in het Handelsblatt van 2 juli 2021.

GOLDBECK SOLAR respecteert niet alleen de rechten en de waardigheid van zijn werknemers. Wij waren een van de eerste bedrijven in de sector die zich committeerden aan de SDG-richtlijnen van de VN en hebben die consequent opgenomen in de nalevingsrichtlijnen van ons bedrijf.

Wij verwachten ook van onze leveranciers dat zij de sociale normen naleven en stellen dit als voorwaarde voor samenwerking. Wij beschikken bijvoorbeeld al jaren over certificering volgens de SA8000-richtlijnen en stellen dit als voorwaarde voor elke nieuwe leveranciersrelatie.

Normen ook voor aankoopkanalen

Wij zijn zeer bezorgd over de verbanden tussen schendingen van de mensenrechten in China en producenten van grondstoffen voor de zonne-energie-industrie, die aan het licht zijn gekomen door onderzoek van Amnesty International en de Sheffield Hallam University. Samen met onze fabrikanten, maar ook met de verenigingen van de zonne-industrie, doen wij er alles aan om meer transparantie te brengen in de toeleveringsketen VOOR de productie van modules.

Wij zullen alle ons ter beschikking staande middelen aanwenden om onze eigen eisen en normen vast te leggen in de aankoopkanalen van onze leveranciers – en tegelijkertijd de continuïteit te waarborgen van de bevoorrading met de componenten die nodig zijn voor de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen in Europa.

Auszeichnung: Top Company 2023 - kununu